Certifikáty vydané do r.2012 Certificates issued before 2012

Kořenový certifikát certifikační autority RK Solution.
Chcete-li, aby váš systém důvěřoval všem certifikátům od naší firmy,  nainstalujete tento kořenový certifikát do úložiště důvěryhodných kořenových certifikátů.
RK Solution Root CA certificate.
If you want that your system trusts all certificates issued by our company, install the certificate in the Trusted CA Certificate Store on your computer.
stáhnout - download: download certificate   miniatura - fingerprint:  496C 13D1 A5E5 99AF B9C1 ED1D 668E DAFA 4AA7 B436

Certifikát pro podpis kódu.
Tímto certifikátem jsou podepsané všechny programy a doplňky programů (exe a dll), které distribuujeme. Pokud jste nainstalovali výše uvedený Kořenový certifikát, certifikát pro podpis kódu nemusíte instalovat. Sytém mu bude důvěřovat automaticky
Code signing certificate.
This certificate is used for signing all distributed compiled modules. (exe and dll). If you installed the RK Solution Root CA certificate (see above), you do not need to install the code signing certificate.
stáhnout - download: download certificate   miniatura - fingerprint:  1E06 D504 B3EA 7175 DC4C DE1F A74F 6FCD 03B6 CA79

Digitální podpis pro e-mailovou komunikaci.
Tímto certifikátem potvrzujeme, případně šifrujeme naši e-mailovou korespondenci.
Digital signature certificate.
This certificate is used for signing and/or encrypting our e-mails.
stáhnout - download: download certificate   miniatura - fingerprint:  3C57 1733 515F 8A4E F4C4 55DB 7E93 79F5 A99B 2226